5.  HAWAII                                145,- K                                                                             
tomat, sr, unka, ananas, oregno         
6.  ITALIANA                            145,- K                                                                             
tomat, sr, ampiny, unka, esnek       
7.  BASILICO                            150,- K                                                                             
tomat, sr, angl. Slanina, vejce, feferonky,  bazalka      
8.  CARBONARA                    150,- K                                                                             
tomat, sr, unka, hermeln, vejce, oregno     
9.  PEPPERONI                       150,- K                                                                             
tomat, sr, unka, ampiny, paprika, rajata, oregno     
10.  VEGETARIAN                  150,- K                                                                             
tomat, sr, cibule, ampiny, rajata, kukuice    
11.  CASA                                 150,- K                                                                             
tomat, sr, unka, ampiny, vejce     
12.  SALAMI                             150,- K                                                                             
tomat, sr, salm, paprika       
13.  IL REGALO                       150,- K                                                                             
tomat, sr, unka, slanina, brokolice      
14.  MEDITERANEA               155,- K                                                                             
tomat, cibule, sr, ampiny, tuk, oregno     
15.  SKUPI                             155,- K                                                                             
tomat, sr, unka, angl. slanina, ampiny,
olivy, vejce, oregno    
16.  MAFIA                              155,- K                                                                             
tomat, ostr omka, sr, salm, paprika, feferony     
17.  PENGUINS                    155,- K                                                                             
tomat, sr, uka, niva, olivy    
18.  QUATRO STAGIONI     160,- K                                                                             
tomat, sr, unka, angl. Slanina, salm, ampiny, oregno     
19.  QUATRO                         170,- K                                                                             
1/4 FUNGHI, 1/4 CAPRESE, 1/4 PENGUINS,
1/4 MARE AZURO    
20.  QUATRO MARE            185,- K                                                                             
tomat, sr, unka, tuk, mosk plody, ampiny, olivy, cibule, oregno    
21.  BISTRO PIZZA               185,- K                                                                             
tomat, sr, unka, kuec maso, ampiny, kukuice, brokolice    
22.  MARE AZURO               185,- K                                                                             
tomat, sr, mosk plody       
23.  UNKOV                        140,- K                                                                             
tomat, sr, unka, paprika, rajata     
24.  SROV                            155,- K                                                                             
tomat, sr, hermeln, niva       
 
1.  MARGHERITA                    130,- K                                                                             
tomat, sr, oregn         
 
 
2.  VESUVIO                             135,- K                                                                             
tomat, sr, unka, oregno           
3.  CAPRESE                          135,- K                                                                             
tomat, sr, rajata    
 
4.  FUNGHI                               140,- K                                                                             
tomat, sr, ampiny, oregno